Sira
Kärlek till Allah's Sändebud Muhammad
Love for Rasul Allah
sallAllahu`alehi wa sallam


Qadi `Iyad: Al-Shifa


Historier ur Profetens (s) liv:
Den gråtande palmstubben

Utvalda kaptel ur Al-Shifa av Qadi 'Iyad:
Om innebörden av att älska Profeten (s)
Om adab vid förmedlande av hadith från Profeten (s)
se vidare >>>


Qadi `Iyad: Al-Shifa:
Online reources


Imam al-Suyuti:
Masalik al-Hunafa Fi Walidayy al-Mustafa
مسالك الحنفا في والدي المصطف
The Propeht's Parents are Saved
Arabic (maktabah.org: pdf scanned)
English (abridged by GHF)

This is Muhammad (biography)
Detta är Muhammad (pdf)
Multilangage (maktabah.org: pdf)

Ahmed Deedat:
What does the Bible say about Muhammad?
English (maktabah.rog: pdf)
Espanol (maktabah.org: pdf)
Multilangage (maktabah.org: pdf)
 


More:

Load Madna >>
 
Books by Ahmed Deedat:
What does Bible say about Muhammad?
English (maktabah.rog: pdf)
Multilangage (maktabah.org: pdf)
What is his name?
English (maktabah.rog: pdf)
Espanol (maktabah.org: pdf)
What is the sign of Jonah?
English (maktabah.rog: pdf)
Who moved the stone?
English (maktabah.rog: pdf)
Al-Quran, Miracle of Miracles
English (maktabah.rog: pdf)

continue...>>