mer... >>

mer... >>mer... >>

Kvinnor studerar på Umayya-moskéns gård


Ingången till viloplatsen för sayyiduna al-Husayn (r) syns till vänster i bilden. Där uppbevaras även några av Profeten Muhammads (s) hårstrån. – Den östra minareten (till vänster om huvudkupolen) är den där Profeten `Isa (Jesus) kommer att nedstiga. – I den östra bönesalen finns Profeten Yahya's (s) (Johannes Döparens) grav. Den är samlingplasen för Sham's helgon.

Profeten Yahya's grav
(`aleihis-salam)

Profen Yahya's (s) grav ligger i den östra bönehallen, och sägs vara mötesplatsen för Sham's helgon.


© Kultursällskapet Damas 2006