"Mellan min bostad och min minbar (talarstol) ligger en äng som tillhör paradisets ängar."