^ Symbol av Profetens (s) välsignade Sandaler i Darwishiyya-moskén,
Damascus