Gyllene regler
för memorering den Heliga Koranen

Ur Al-Qawaaid adh-Dhahabiyyah lil-Hifdh il-Quran il-Adheem
av Abdur-Rahman Abdul Khaaliq
Översatt av: Umm Ilyas


 1. Uppriktighet. Det är viktigt att ha en ren och uppriktig niyyah (avsikt) och ett lämpligt mål. Man bör lära Koranen och ägna uppmärksamhet åt den för Allahs skull och för att uppnå Paradiset och för Allah ska bli nöjd.
 2. Allah säger: ”So worship Allah (Alone) by doing religious deeds sincerely for Allah’s sake only. Surely, the religion (i.e. the worship and the obedience) is for Allah only” [al-Zumar 39:2-3]. Enligt en hadeeth qudsi säger Allah: “Jag är så självtillräcklig att Jag inte behöver någon bundsförvant. Så den som gör en gärning för någon annans skull samtidigt som för Min skull kommer att få den gärningen tillbakavisad av Mig till den som han satte vid Min sida.” Så det kommer inte att finnas någon belöning för den som läser och memorerar Koranen för att visa sig eller för att få ett gott rykte.

 3. Rätt uttal och recitation. Detta kan enbart läras från någon som läser bra och har memorerat rätt. Koranen kan bara läras från en lärare. Profeten (SAS) lärde sig den muntligt från Jibreel (as), och Sahaba lärde sig den muntligt från profeten (SAS). Sedan ärvdes den muntligt från Sahaba till efterföljande generationer av denna Ummah.
 4. Att bestämma hur mycket som ska memoreras per gång. Den som vill lära sig Koranen bör bestämma hur mycket han vill memorera varje gång. Efter att han har satt upp sitt mål och lärt sig det rätta uttalet, måste han hålla på och repetera det om och om igen. Denna upprepning bör ske med rätt intonation för att undvika att bli uttråkad och så att han kan memorera det riktigt. Intonationen får en person att njuta av att lyssna på den, hjälper honom att memorera den och gör tungan van vid den intonationen, så att han genast kan lägga märke Uppriktighet. Det är viktigt att ha en ren och uppriktig niyyah (avsikt) och ett lämpligt mål. Man bör lära Koranen och ägna uppmärksamhet åt den för Allahs skull och för att uppnå Paradiset och för Allah ska bli nöjd.
 5. Allah säger: ”So worship Allah (Alone) by doing religious deeds sincerely for Allah’s sake only. Surely, the religion (i.e. the worship and the obedience) is for Allah only” [al-Zumar 39:2-3]. Enligt en hadeeth qudsi säger Allah: “Jag är så självtillräcklig att Jag inte behöver någon bundsförvant. Så den som gör en gärning för någon annans skull samtidigt som för Min skull kommer att få den gärningen tillbakavisad av Mig till den som han satte vid Min sida.” Så det kommer inte att finnas någon belöning för den som läser och memorerar Koranen för att visa sig eller för att få ett gott rykte.

 6. Att inte överskrida det man har bestämt att lära sig den dagen tills man har memorerat det perfekt. Den som lär sig bör aldrig gå vidare till en ny del förrän han har lärt sig den förra delen perfekt, så att han ska komma ihåg den. En sak som hjälper studenten att memorera den är att ägna sig åt den dag och natt, genom att recitera den i böner där Koranen ska reciteras tyst, och om han leder andra i bön, genom att recitera den högt. Han kan också recitera den under sina naafilböner, och när han väntar på bön (i moskén). På detta sätt blir det lätt för honom att memorera Koranen. Alla kan göra det, även den som är upptagen med andra saker.
 7. Att hålla sig till en skriftstil i den Mus-haf du använder för att memorera. En sak som hjälper vid memorisering av Koranen är att ha en egen kopia av Mus-haf (dvs, välja en särskild upplaga) och aldrig byta den. Detta eftersom människor lär sig lika mycket genom att titta som genom att lyssna, så versernas mönster och var de finns i Mus-haf stannar i minnet medan man läser och tittar på Mus-haf. Så om en person byter den Mus-haf från vilken han lär sig, eller han lär sig från olika Masaahif där platsen för olika aayaat är olika, blir han förvirrad och det blir svårt för honom att memorera.

 8. Att förstå är nyckeln till memorering. En av sakerna som är till störst hjälp vid memorering är förståelse av de verser som man lär sig och att veta hur de är sammankopplade med varandra. Detta betyder att den som lär sig måste läsa tafseer på några av de aayor och soorahs som han lär sig och han måste fokusera sitt medvetande när han läser. Detta hjälper honom att komma ihåg verserna. Men när han binder verserna till minnet, bör han lita på förståelse; det han måste göra är att repetera så att det blir lätt för honom att memorera dem.

 9. Att inte gå vidare förrän man har lärt sig en soorah ordentligt. Efter att han memorerat en soorah, bör den som lär sig (al-haafiz) inte fortsätta vidare till en annan soorah förrän han har memorerat den första soorahn perfekt från början till slut och han kan recitera den flytande utan att behöva tänka efter för mycket. Att komma ihåg den bör vara lätt, och han bör inte fortsätta till en annan soorah förrän han är säker på att han har memorerat den första.

 10. Att hela tiden recitera för någon annan. Den som lär sig (al-haafiz) bör inte bara träna ensam; han måste recitera det han har memorerat för en annan haafiz, eller för någon annan som kan följa hans recitation i Mus-haf. Den andra personen bör vara någon som kan recitera Koranen ordentligt, så att han kan peka ut misstag eller överhoppande i uttal eller recitation. Det händer ofta att en individ kan memorera en soorah felaktigt för sig själv, och han förstår inte detta även om han tittar i Mus-haf. Så personen som vill memorera en soorah tittar i Mus-haf och ser inte vad han gör för misstag i sin recitation. Så att recitera för en annan person är ett utmärkt sätt att rätta sina misstag.
 11. Att ständigt följa upp. När det gäller att memorera så skiljer sig Koranen från alla andra material såsom poesi och prosa, i det att man kan glömma den snabbt. Profeten (SAS) sa: ”Vid Den i vars hand min själ är, den försöker att springa iväg mer än en kamel som har fötterna ihopbundna.” (Överrenskommet). Man behöver bara lämna den ett litet tag så försvinner den från ens minne och är snabbt glömd. Så man måste hålla på att gå igenom den och alltid arbeta hårt för att behålla det man har memorerat av Koranen. Rörande detta, sa profeten (SAS): ”Den som har memorerat Koranen är som ägaren till en kamel vars ben är ihopbundna. Om han ägnar uppmärksamhet åt den och tar hand om den, kan han behålla den, men om han låter den gå, kommer han att förlora den.” (Överrenskommen). Detta betyder att den som har memorerat Koranen måste recitera den regelbundet som en del av sin wird [regelbunden dhikr]. Han bör som minst recitera en av de trettio juz’ och som mest tio juz’ om dagen, eftersom profeten (SAS) sa: ”Den som läser hela Koranen på mindre än tre dagar förstår den inte.” [Överrenskommen]. Genom att ständigt recitera den på detta sätt kan han behålla det han har memorerat.
 12. Att ägna uppmärksamhet åt de delar i Koranen som liknar varandra. Delarna i Koranen liknar varandra i sin betydelse och i sitt ordval. Allah säger: ”Allah has sent down the Best Statement, a Book (this Qur’aan), its parts resembling each other (in goodness and truth) (and) oft-repeated. The skins of those who fear their Lord shiver from it (when they recite it or hear it). Then their skin and their heart soften to the remembrance of Allah”. [al-Zumar 39:23]. Så den som läser Koran bra måste ge särskild uppmärksamhet till de delar som liknar varandra, dvs, delarna vars ordval är nästan samma, eftersom detta hjälper honom att memorera dem ordentigt.
 13. Att få ut så mycket som möjligt av de bästa åren. Den som är riktigt välsignad är den som Allah låter få ut det mesta av de bästa åren för memorering, vilka är ungefär mellan åldern fem och tjugotre. Under dessa år kan en person memorera saker mycket bra. Innan fem år, kan han inte göra det, och efter tjugotre minskar hans förmåga att memorera medan hans förmåga att förstå ökar. Så unga människor i dessa åldrar bör göra det mesta av det och memorera Allahs bok, eftersom de är i den ålder då de kan lära sig den snabbt och de glömmer den långsamt, till skillnad från när de blir äldre. Han talade sanning som sa, ”Att lära sig utantill när man är ung är som att gravera någonting på sten; att lära sig någonting när man är gammal är som att gravera någonting på vatten."


  Det är vår plikt gentemot Allahs bok att vi bör memorera den ordentligt, acceptera och följa dess vägledning, och göra den till våra livs konstitution, våra hjärtans ljus och våra själars tröst. Förhoppningsvis kommer dessa regler att forma en god grund för de som uppriktigt vill memorera Allahs bok ordentligt. Och Allah vet bäst. Må Allah välsigna vår profet Muhammad (SAS).