Jadd al-Husayn - يا رسول الله يا جد الحسين
by Husayn ibn Abi Talib (d. 61),
the grandson of the Prophet (s)
O Allah's Sändebud, morfar till al-Husayn
Qasida av Sayyiduna
al-Husayn ibn `Ali ibn Abi Talib (d. 61 H.)

O Allah's Sändebud, morfar till al-Husayn,
var min förespråkare, o du, båda Helgedomars imam!

Främst bland skapade varelser är min far –
näst efter min morfar – och jag är son till de två främsta.

(Min far) växte upp  och dyrkade Allah redan som ung pojke,
medan Quraysh (ännu) dyrkade de två avgudarna

De dyrkade al-Lat och al-`Uzza1,
men `Ali stod vänd mot båda Qibla-riktningarna2.

Vem har en morfar som min, den Utvalde,
Ahmad, den Utkorade, båda världarnas3 ljus?

Vem har en far som min far Haydar4, (Islams lejon)
som dödade kuffar i slaget vidHunayn.

Vem har en mor som min moder Fatima?
Hon är av den Utvaldes kött och blod – hon ger ro och glädje åt var själ.

Vem har en farbror som min farbror Ja`far5?
Han har två vingar6, och två rena stammar7,

Min far är en sol, min mor en måne,
och jag är stjärnan, son till de två himlaljusen.

Vi fem är Mantelns folk8,
som regerar över öster och väster.

Jibril är den sjätte av oss
Ka`ba och de två heliga platserna är våra.

O den Utvaldes umma, gläd er och finn ro,
– i morgon får ni vatten (från al-Hawd) ur Husayn's hand9.


Fotnoter:
[1] Al-Lat och al-`Uzza: två kvinnnliga avgudar som Quraysh dyrkade före Islam.
[2] Dvs. han tillbad Allah både före och efter det att Qibla-riktningen ändratsdes från al-Quds (Jerusalem) till Ka`ba's plats i Makka.
[3] De två världarna: människornas och jinnernas världar.
[4] "Haydar", ett av arabiskans många namn för "lejon", är ett smeknamn på `Ali ibn Abi Talib.
[5] Ja`far ibn Abi Talib, bror till sayyiduna `Ali.
[6] Han blev martyr i slaget vi Mu`tah (i Syrien) år 8 H., och båda hans armar höggs av. När Profeten (s) fick höra detta sade han: Allah har givit honom evigt liv, och istället för de armar som höggs av i striden har Herren givit honom två vingar. Han är känd som Ja`far al-Tayyar - den som flyger.
[7] Båda hans föräldrar var från Banu Hashim.
[8] Mantelns folk: Enligt en svepte Profeten Muhammad (s) in sig själv och sina närmaste – sadatuna `Ali, Fatima, al-Hasan, al-Husayn – i en vid mantel och sade: O Allah, dessa tillhör mitt hus. Avlägsna därför all smuts från dem och göra dem fullständigt rena. Då uppenbarade Allah, den Upphöjde, följande aya:: (* Allah önskar endast att avlägsna smuts från er, o Husets Folk (Ahl al-Bayt), och göra er fullständigt rena. *) [Q. 33.33]
[9] Allah's Sändebuds efterkommande kommer på Domedagen att stå vid al-Hawd och servera svalkande vatten åt de troende som Allah tar emot.
O Messenger of Allah, grandfather of al-Husayn

Qasida by
Sayyiduna al-Husayn ibn `Ali ibn Abi Talib


O Messenger of Allah, grandfather of al-Husayn
be my advocate, o imam of the two Sacred Mosques.


...
/upcoming insha'Allah/
...
Sources &
Acknowledgements

Svensk
översättning till: B.M.K.
med tack till

Ann-Catrin Nilsson

Salma HelaliDamas Cultural Society 2007
www.damas.st
Latest update: 2007-03-24