Arwah al-ahbab –  أرواح الأحباب


أرواح الأحباب
Spirits of lovers
De som besjälas av kärlek

Audio:


Info
Sources and acknowledgementsArwah al-Ahbab - Spirit of lovers
Qasida by Sayyidi al-Sheikh Ibrahim al-Yaqoubi
qaddasa Alllah sirrahu

Allah, Allah
Allah, my Lord
My Sucur, all I need,
I have nothing but Him.

The spirit lovers
standing at the door
sticking to the treshold
(seeking) to please the Lover (al-Wahhab)

They ardently wish (to receive) a look
from the People of Presence,
after which intoxication
will efface reason.

O you who blame me, hold back,
don't blame the one who is consumed by ardent passion!
You do not know
what lovers are up to.

If you saw my secret,
you would lose your senses.
Truly, due to my intoxication,
the lack of excuse is acceptable.

Your servant has lost his senses,
indulging in nonsensical speech.
(Engrossed by) endless sorrow,
he has left his companions.

Tie/connect my rope.
grant me union!
Forgive me for killing myself,
my heart is melting down.

Then blessings of Allah
upon the one of imposing rank,
the compassionate Prophet,
who opens the doors,

And upon the lovers,
his pure Family,
as well as his Companions,
how excellent is it to mention them!
.

Arwah al-Ahbab - De som besjälas av de älskade
Qasida av Sayyidi al-Sheikh Ibrahim al-Yaqoubi
qaddasa Alllah sirrahu


Allah, Allah,
Allah, min Herre,
mitt stöd, mitt allt!
Ingen utom Han har jag.

De som besjälas av de älskade –
väntar troget på dem vid dörren,
kysser tröskeln,
till den Kärleksfulle behag.

De åtrår en blick
från dem som är i (Hans) närvaro,
därav blir de rusiga,
sanslösa.

Du som förebrår mig:
klandra inte den hängivet älskade.
Du känner inte
de älskandes avsikt.
 
Visste du min hemlighet
skulle du bli bestört.
I mitt rus
är min brist på ursäkter förlåtlig.

Er tjänare har mist förståndet,
hans tal är osammanhängande,
Han är ständigt i sorg,
han har lämnat sina vänner.

Klipp av mina band,
låt mig nå fram!
Förlåt att jag dör –
mitt hjärta har smält.

Må Allah välsigna
den (Han gett) högsta rang,
den ömsinte Förkunnaren.
som öppnar dörrarna,

Och de älskade,
hans rena släkt,
likaså hans följeslagare –
hur ljuvt att omnämnandet av dem!
Sources &
Acknowledgements

Translation: bmk

Damas Cultural Society 2007
www.damas.st
Latest update: 2009-02-18