Diwan al-Imam al-Shafi`i
Den älskande är den älskade lydig

Trotsar du Allah – och påstår dig älska Honom?
     Det är omöjligt, logiskt orimligt!

Vore din kärlek äkta lydde du Honom –
     Förvisso, den älskande är den älskade lydig.

Var dag öser Han över dig nya gåvor,
     Medan du för allt detta blir tacken skyldig.
Inget gott finns i vidlyftigt tal

Inget gott finns i vidlyftigt tal
        när du funnit de träffande orden.
Tystnad höves en yngling mer
        än att tala i otid.
På en ung mans panna lyser
       dragen av hans karaktär.
Vem är dold för dig när
        du ser (honom i) hans följeslagare?

O ryttare

När imam al-Shafi`i, p.g.a. sin kärlek till Al al-bayt, av kharajiterna
1 beskylldes för att vara rafid2, svarade han:

   O ryttare, ställ dig vid Minas stenströdda slätt
och förkunna för pilgrimerna som slår läger vid Khaif3
  
   när de i  gryningen reser sig  likt en forsande flod
och strömmar ned mot Miná:

   [Ja, jag älskar den Utvaldes barn
och räknar det som en bjudande plikt.]4

   Är det rafD att älska Muhammad's ätt
– vittna då, människor och jinn, om att jag är rafidi.

[1] Kharajiterna var en utbrytargrupp som mördade `Ali sedan han accepterat fred med Mu`awiya efter slaget vid Siffin, må Allah finna behag dem båda.
[2] Rafd var benämningen på dem som vägrde acceptera de första kaliferna till förmån för sayyiduna `Ali, må Allah finna behag dem alla. Det utvecklades senare till det som idag kallas shi`a.
[3] Khaif är namnet på bergsluttningarna runtomkring Mina, den plats där alla muslimer samlas under hajj.

[4] Denna versrad, som skjutits in här i en del utgåvor, hör egentligen till en annan dikt av Imam al-Shafi`i med samma tema.


العلم نور
الوافر

شَكَوتُ إلى وكيعٍ سوءَ حِفظي
فأرشَدَني إلى تَرْك المعاصي
وأخبرني بأنَّ العلمَ نور
ونورُ اللهِ لا يُهْدَى لِعاص


Kunskap är ljus

Al-Waki', en av Imam al-Shafi'i's teachers, berättade att han sade:

Jag klagade hos Waki` över mitt dåliga minne.
Då rådde han mig att lämna synderna,

Ty, sade han: kunskap är ljus,
och Allah's ljus ges inte till syndaren.Knowledge is light

Al-Waki', one of Imam al-Shafi'i's teachers, related from him that he said:

I complained to Waki` about poor memory,
So he adviced me leave sins,

And told me that knowledge is light,
And Allah's light is not given to the sinner
Sources &
Acknowledgements

Svensk översättning:
Barbro Muhammad-Klingmann

med tack till
Ann-Catrin Nilsson

Selma Helali
Damas Cultural Society 2007
www.damas.st
Latest update: 2007-03-21