Ej är den som nått fram...
av Sheikh Abul Mawahib al-Shadhili
Översatt

Ej är den som givits tecken att nå fram,
som den som förts fram tills han målet nått.

Nej, och inte anser jag den som nått fram, som den
som knackar på dörren och i huset går in.

Nej, och inte ser jag den som går  in, som den
som de anförtrott en hemlghet, så att han åt det hemliga blivit ett viste.

Nej, och inte är den som de anförtrott hemligheten, som den
som blivit till [ett med] dem – så hur kan du tala om fel och brister?!

De utplånade honom från hans själv, tills han blev till intet,
sen består för evigt vad de i honom befäst.

Det är något som hjärtat är fäst vid –
– om något därav framträder inför människorna, dödar det.


من قصيدة
من ذاق طعم شراب القوم
للأستاذ محمد بن عبد الدائم لن محمد أبي المعالي ناصر الدين الشاذلي الشافعي المعروف بابن بنت المليق 731 - 797 هـ
 
Den som känt smaken
av Sheikh Ibn al-Maliq al+Shadhili (d. 797 H.)

Övers:

Den som kånt smaken av sufiernas dryck har fyllt sitt mått,
och den som blivit (den drycken) varse, kommer att vilja köpa den till priset av sin själ.

Om han var sekund gav själar som riklig betalning,
vore det ändå ej jämförbart med den dryckens pris.

En droppe därav skulle räcka för hela skapelsen, och om de smakade den
skulle de stå över universum och se ut över det.