Ej är den som nått fram...
av Sheikh Abul Mawahib al-Shadhili
Översatt

Ej är den som givits tecken att nå fram,
som den som förts fram tills han målet nått.

Nej, och inte anser jag den som nått fram, som den
som knackar på dörren och i huset går in.

Nej, och inte ser jag den som går  in, som den
som de anförtrott en hemlghet, så att han åt det hemliga blivit ett viste.

Nej, och inte är den som de anförtrott hemligheten, som den
som blivit till [ett med] dem – så hur kan du tala om fel och brister?!

De utplånade honom från hans själv, tills han blev till intet,
sen består för evigt vad de i honom befäst.

Det är något som hjärtat är fäst vid –
– om något därav framträder inför människorna, dödar det.