Ibn Asakir förmäler i sin bok "Damaskus historia" att en viss person sade Jamil: "Om du läste Koranen skulle det vara till större gagn för dig än att skriva dikter." Jamil svarade då: "Anas ibn Malik har berättat för mig att den välsignade Profeten (s) sagt:"

‘Sannerligen, i en del poesi finns visdom.’