Hadith al-Rahma

الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

“The merciful are shown mercy by the All-Merciful.
Have mercy to those on earth, and the Lord of the Heavens will have mercy upon you.”"De barmhärtiga kommer den Barmhärtige att visa barmhärtighet. Var barmhärtiga
mot dem som är på jorden, så kommer Himlarnas Herre att vara barmhärtig mot er."
- حديث الرحمة المسلسل بالأولية