Profeten (s) sade:
"Islams hjärtland är Sham."
`Uqr dar al-islam al-Sham

Förmedlad av Salama ibn Nufayl by al-Tabarani in al-Kabir (7:53 #6358)
med en sahih berättarkedja, se
al-Haythami (10:60).